MonitoringPrawny.pl

Wiemy, jak ważne w Państwa codziennej pracy jest czerpanie wiedzy z godnych zaufania źródeł. Z tą myślą tworzymy dla Państwa stronę Monitoring Prawny, na łamach której dzielimy się aktualnościami z zakresu wprowadzonych nowelizacji, jak również innych istotnych kwestii prawnych.

Ostatnio dodane:

Odsetki

Od dnia 1 lipca 2020 r. ulegają zmianie wysokości odsetek w transakcjach handlowych. I tak, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020 r. wynoszą 8,1%. Natomiast gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym, to odsetki w transakcjach handlowych od dnia 1 lipca 2020...

EPU wznawia wysyłkę pism.

W dniu wczorajszym tj. 21 maja 2020 r. na stronach internetowych Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego opublikowany został komunikat zgodnie z którym zarządzeniem Nr 30/2020 Prezesa Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie postępowania z wysyłką pism sądowych (…)...

Tarcza antykryzysowa 3.0

Ustawa wprowadza dalsze rozwiązania pomocowe, w tym ograniczenia w egzekucji z nieruchomości oraz wynagrodzeń za pracę, przy jednoczesnym rozluźnianiu obowiązujących rygorów, w tym przywrócenia biegu terminów sądowych i procesowych oraz przywrócenia terminów rozpraw z zachowaniem stosownych rygorów sanitarnych, w tym wprowadza możliwość prowadzenia rozpraw przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich...

Kredyt frankowy- bezpodstawne wzbogacenie a unieważnienie umowy.

Kredyt frankowy- bezpodstawne wzbogacenie a unieważnienie umowy.

SN rozpozna zagadnienie prawne czy w świetle art. 405 k.c. i art. 409 k.c., w przypadku uznania umowy kredytu indeksowanego za nieważną na skutek zawarcia w niej klauzul abuzywnych Reverse Phone Lookup , gdy bezpodstawne wzbogacenie ma miejsce po obu stronach umowy, kredytobiorca może skutecznie domagać się od banku zwrotu świadczenia...

Koszty udzielonego kredytu

Koszty udzielonego kredytu

Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziane w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (jedn. tekst: Dz.U. 2019 r., poz. 1083) uprawnienie konsumenta do obniżenia całkowitego kosztu kredytu w przypadku jego spłaty w całości przed terminem określonym w umowie obejmuje także prowizję za udzielenie kredytu....

Koszty windykacji przedsądowej

Koszty windykacji przedsądowej

Sąd Najwyższy orzekł, że celowe koszty windykacji  przewyższające równowartość kwoty 40 euro wchodzą w skład  kosztów odzyskania należności, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (jedn. tekst: Dz. U. 2019 r., poz. 118) w pierwotnym brzmieniu.  ...

Wspólność majątkowa w upadłości

Wspólność majątkowa w upadłości

Sąd Najwyższy orzekł, że z dniem ogłoszenia upadłości małżonka, nieprowadzącego działalności gospodarczej (art. 491 i nast. ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe, jedn. tekst: Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.), pozostającego w ustroju wspólności majątkowej, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny, którego podział...

Warto wiedzieć

Reklama

Warto wiedzić:

Reklama

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.